Saturday 25 May 2024 13:13

Rechtsgebieden waarin wij gespecialiseerd zijn:

Personen- en familierecht

Dit rechtsgebied betreft alle kwesties aangaande iemands naam, familieband, huwelijk of geregistreerd partnerschap en het einde daarvan, alsmede vaderschap, gezag en voogdij. Ook bewind en curatele vallen hieronder. Deze kwesties vragen om een persoonlijke benadering met daarbij een efficiënte en zakelijke aanpak. U kunt bij Advocatenkantoor Zuidhorn onder meer terecht voor vragen en geschillen met betrekking tot de volgende gebieden:

  1. Echtscheidingen en beëindiging geregistreerd partnerschap (eenzijdig of op gezamenlijk verzoek). Echtscheiding, beëindiging van geregistreerd partnerschap dan wel het verbreken van een relatie, betekent vaak veel meer dan slechts het einde hiervan. Er dient een basis te worden gelegd waarop beide partijen afzonderlijk, en indien er kinderen zijn, ook gezamenlijk verder kunnen.
  2. Omgangsregeling: advisering, wijziging of vaststelling van de omgangsregeling tussen de niet verzorgende ouder en het minderjarige kind / co-ouderschap.
  3. Partner- en/of kinderalimentatie: de berekening, vaststelling of wijziging van alimentatie.
  4. Beëindiging samenwoning / afwikkeling samenlevingsovereenkomsten. 
  5. Gezagskwestie: wijziging van het ouderlijk gezag.
  6. Erkenning / ontkenning vaderschap.
  7. Ondertoezichtstelling / uithuisplaatsing
  8. Naamswijziging: wijziging van de voor- of achternaam. 
  9. Boedelverdeling: verdeling van de (huwelijkse) gemeenschap / huwelijkse voorwaarden.
Informatie aanvragen
Nieuws / actueel
Friday 27 February Gratis intakegesprek

Advocatenkantoor Zuidhorn heeft geen vaste inlooptijden. Wilt u een gratis intake gesprek? Neemt u dan gerust contact op.

Lees meer »