Tuesday 24 May 2022 07:51

Rechtsgebieden waarin wij gespecialiseerd zijn:

Personen- en familierecht

Dit rechtsgebied betreft alle kwesties aangaande iemands naam, familieband, huwelijk of geregistreerd partnerschap en het einde daarvan, alsmede vaderschap, gezag en voogdij. Ook bewind en curatele vallen hieronder. Deze kwesties vragen om een persoonlijke benadering met daarbij een efficiënte en zakelijke aanpak. U kunt bij Advocatenkantoor Zuidhorn onder meer terecht voor vragen en geschillen met betrekking tot de volgende gebieden:

 1. Echtscheidingen en beëindiging geregistreerd partnerschap (eenzijdig of op gezamenlijk verzoek). Echtscheiding, beëindiging van geregistreerd partnerschap dan wel het verbreken van een relatie, betekent vaak veel meer dan slechts het einde hiervan. Er dient een basis te worden gelegd waarop beide partijen afzonderlijk, en indien er kinderen zijn, ook gezamenlijk verder kunnen.
 2. Omgangsregeling: advisering, wijziging of vaststelling van de omgangsregeling tussen de niet verzorgende ouder en het minderjarige kind / co-ouderschap.
 3. Partner- en/of kinderalimentatie: de berekening, vaststelling of wijziging van alimentatie.
 4. Beëindiging samenwoning / afwikkeling samenlevingsovereenkomsten. 
 5. Gezagskwestie: wijziging van het ouderlijk gezag.
 6. Erkenning / ontkenning vaderschap.
 7. Ondertoezichtstelling / uithuisplaatsing
 8. Naamswijziging: wijziging van de voor- of achternaam. 
 9. Boedelverdeling: verdeling van de (huwelijkse) gemeenschap / huwelijkse voorwaarden.

 
Bestuursrecht

Het bestuursrecht regelt de verhouding tussen de overheid en de burgers. De overheid heeft vergaande bevoegdheden, maar is daarbij wel aan regels gebonden. Wanneer een overheidsorgaan een beslissing neemt waarmee u het niet eens bent dan kunt u hiertegen doorgaans in bezwaar en beroep.

 1. Sociaal Zekerheidsrecht (bezwaar / beroep) inzake: bijstandsuitkering (Abw / WWB).
 2. Werkloosheidsuitkering (WW).

Algemene categorie bestuursrecht :

 1. Ongeldigverklaring rijbewijs / CBR.
 2. Weigering of intrekking van een vergunning. 


Vreemdelingenrecht

 1. Asielzaken.
 2. Reguliere zaken, verblijfsvergunning anders dan asiel.
 3. Visum kort verblijf.


Incasso

Tijdige betaling door uw debiteuren is van groot belang. Samen met u bekijken wij de mogelijkheid tot het incasseren van openstaande vorderingen. Indien nodig via een vonnis van de rechtbank. Hiervoor worden doorgaans de geldende tarieven voor incasso gehanteerd.
 

Informatie aanvragen
Nieuws / actueel
Friday 27 February Gratis intakegesprek

Advocatenkantoor Zuidhorn heeft geen vaste inlooptijden. Wilt u een gratis intake gesprek? Neemt u dan gerust contact op.

Lees meer »