Monday 17 June 2024 09:57

Werkwijze

Bij Advocatenkantoor Zuidhorn staat de cliënt centraal. Het kantoor heeft als visie om betaalbare rechtshulp te bieden, waarbij kwaliteit en betrokkenheid  hoog in het vaandel staat. Niet alleen de juridische kanten zijn daarbij van belang, ook de persoonlijke kant van uw zaak.

Oriënterend gesprek

Indien u geconfronteerd wordt met een probleem op enig juridisch gebied waar u niet goed raad mee weet, komt u dan gerust eens binnenlopen voor een vrijblijvend advies. Natuurlijk kunt u ook telefonisch contact opnemen of ons  een e-mail schrijven. Een oriënterend eerste gesprek van een half uur is gratis.

De ervaring leert dat in een gesprek met de advocaat het juridisch probleem kan worden aangegeven met daarbij een goed advies over een mogelijk vervolgtraject. U krijgt in dit gesprek duidelijkheid over de kans van slagen, de te verwachten kosten en voor zover aan de orde, een kosten-baten analyse.

Bij een eerste gesprek dient u altijd een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Vervolgtraject

Wellicht hebben wij u met dit gesprek op weg kunnen helpen, dan wel kan er een afspraak worden gemaakt voor nadere bespreking  waarbij een plan van aanpak wordt gemaakt.

Wanneer voor de afhandeling van uw probleem geen verdere bijstand van een advocaat nodig is dan wordt u zo nodig doorverwezen naar een meer geëigende instantie.

Vaak wordt gedacht dat een advocaat enkel procedeert bij de rechtbank of gerechtshof. Dit is een wijdverbreid misverstand. Er wordt juist naar gestreefd om eerst het probleem in goed overleg op te lossen, dus zonder tussenkomst van een rechter.  Maar dit kan niet altijd, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een echtscheiding of wanneer men is gedagvaard te verschijnen voor de politierechter.

De advocaat van het kantoor, mr Harry Jeuring, is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten en derhalve gebonden aan de gedragsregels en tuchtrechtelijke regels van het beroep. Hij heeft bovendien een geheimhoudingsplicht en kan daardoor in alle situaties fungeren als uw juridisch vertrouwensman. De advocaat kan in elk dossier maar voor één opdrachtgever werken; zijn cliënt.

Zie ook Tarieven

Informatie aanvragen
Nieuws / actueel
Friday 27 February Gratis intakegesprek

Advocatenkantoor Zuidhorn heeft geen vaste inlooptijden. Wilt u een gratis intake gesprek? Neemt u dan gerust contact op.

Lees meer »