Saturday 25 May 2024 12:41

Tarieven Advocatenkantoor Zuidhorn

Cliënten die niet in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, worden bijgestaan op basis van een uurtarief, dat vooraf wordt besproken en vastgelegd. De hoogte van het uurtarief is per zaak/opdracht verschillend. Ook de ingewikkeldheid en spoedeisendheid spelen hierbij een rol.

Als uitgangspunt geldt een uurtarief van € 175,00, te vermeerderen met kantoorkosten (5%) en BTW.

Tevens bent u bij ons aan het goede adres voor gefinancierde rechtshulp via de Raad voor Rechtsbijstand. Dit betekent dat indien u de daartoe vastgestelde inkomensgrens niet overschrijdt, u een beroep kunt doen op door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. U betaalt dan een eigen bijdrage, gerelateerd aan uw inkomen en vermogen. In iedere zaak zal worden beoordeeld of aanspraak kan worden gemaakt op gefinancierde rechtsbijstand.

Naast het honorarium dan wel een eigen bijdrage, worden andere te maken kosten, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, uittrekselkosten en dergelijke, doorberekend.

Informatie aanvragen
Nieuws / actueel
Friday 27 February Gratis intakegesprek

Advocatenkantoor Zuidhorn heeft geen vaste inlooptijden. Wilt u een gratis intake gesprek? Neemt u dan gerust contact op.

Lees meer »